สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์

  • 14 ส.ค. 62 : เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองนายก ทต.นาหนองไผ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งหนองดอกรัก ทต. นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

    [Read more]