สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์

 • วันนี้เวลา 13.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจัหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563 เข้าร่วมรับฟัง…

  [Read more]

 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมจัดทำระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง เตาน่ารู้ สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี2563 ณ เทศบาลตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการพลังงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง เตาน่ารู้ สู่ชุมชน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  [Read more]

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการพลังงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 • แหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ?
  ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเพจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพียงวงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ ลุ้นรับ “แก้วน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พร้อมถุงผ้าหูหิ้ว” จำนวน 100 รางวัล
  กติการ่วมสนุก
  1. วงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ พร้อมแคปภาพคำตอบนำมาคอมเมนต์ใต้โพส…

  [Read more]

 • 21 ส.ค. 62 : วันนี้เวลา 15.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำท่าน กณพงศ์ เทพากรณ์ ผอ.สสช. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านซาต ม. 10 ต.ระเวียง
  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

  [Read more]

 • #21 ส.ค.62 สพจ.สุรินทร์ จัดอบรมรณรงค์มาตรการ การประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้โครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2562 เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน โดย นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน แ…

  [Read more]

 • 14 ส.ค. 62 : เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองนายก ทต.นาหนองไผ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งหนองดอกรัก ทต. นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  [Read more]