สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์

 • แหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ?
  ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเพจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพียงวงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ ลุ้นรับ “แก้วน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พร้อมถุงผ้าหูหิ้ว” จำนวน 100 รางวัล
  กติการ่วมสนุก
  1. วงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ พร้อมแคปภาพคำตอบนำมาคอมเมนต์ใต้โพส…

  [Read more]

 • 21 ส.ค. 62 : วันนี้เวลา 15.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำท่าน กณพงศ์ เทพากรณ์ ผอ.สสช. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านซาต ม. 10 ต.ระเวียง
  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

  [Read more]

 • #21 ส.ค.62 สพจ.สุรินทร์ จัดอบรมรณรงค์มาตรการ การประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้โครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2562 เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน โดย นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน แ…

  [Read more]

 • 14 ส.ค. 62 : เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองนายก ทต.นาหนองไผ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งหนองดอกรัก ทต. นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  [Read more]