Activity

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้นำรถ Mobile Energy Unit เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี ณ ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี