สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง

ข้อมูลสำนักงาน

โปรไฟล์

สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง

โทร.

074673764

อีเมล์

phatthalung@energy.go.th

ที่ตั้ง

208 ม.9 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

Facebook

http://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87-110795473716130/?modal=admin_todo_tour