Activity

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำโดยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ให้กับผู้บริหาร อปท.และกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2563
    พร้อมกับร่วมลงนามทำ MOU ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง