สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง นำโดยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ให้กับผู้บริหาร อปท.และกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบว…

  [Read more]

 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
  นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงเข้าชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวง…

  [Read more]

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงาน กิจกรรม อปท.จัดการพลังงานที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาขัยสน จังหวัดพัทลุง
 • วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง นายไพบูลย์ ดวงจันทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ นายณรงค์ชัย ทองรักษ์ วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพร…

  [Read more]

 • 5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  วันชาติ
  วันพ่อแห่งชาติ
  นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรเทโว ณ.พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมคลินิกพลังงานเคลื่อนที่ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mobile Unit)
  ในวันพฤหัสบดีที่ 21พฤศจิกายน 2562 ณ. โรงเรียนบ้านเขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง โดยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2562
 • สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง โดยนายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2562
 • โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง