สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา

ข้อมูลสำนักงาน

โปรไฟล์

สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา

โทร.

076460727

อีเมล์

phangnga@energy.go.th

ที่ตั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา 73/7 หมู่3 ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

Facebook

http://www.facebook.com/phangnga.energy

ติดต่อเรา/รับเรื่องร้องเรียน

energy.go.th/2015/contact