สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลสำนักงาน

โปรไฟล์

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โทร.

053-611276

อีเมล์

maehongson@energy.go.th

ที่ตั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 ม.2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 50800

 

 

Facebook

http://www.facebook.com/Energymaehongson

ติดต่อเรา/รับเรื่องร้องเรียน

http://www.oic.go.th/infocenter20/2062