Activity

  • 20 ส.ค. 2562
    น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยฟาน ม.5 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน