Activity

  • 25 ก.ค. 2562
    สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการลดดารใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด