Activity

 • 7 ธันวาคม
  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  ข้าพระพุทธเจ้า พลังงานจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
  สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน