Activity

 • 28 ก.ค. 2563
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธี
  เวลา 07.00 น.
  ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  เวลา 08.00 น.
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  เวลา 08.00 น.
  ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ สนามหญ้า ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  เวลา 18.00 น.
  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน