Activity

  • 30 มิ.ย. 2563
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน