Activity

  • 31 ม.ค. 2563
    นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวนิชนันท์ สุริจันยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีงานเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต) โดยมีอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ณ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน