Activity

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์
  – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  – โครงสร้างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ท่านสามารถเข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่

  สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  369 ม.2 ต.ปางหมู อ.เมือง
  จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  เบอร์โทรศัพท์ 053-611276
  email : maehongson@energy.go.th