สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • 20 ส.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ้มภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 20 ส.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยฟาน ม.5 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 14 – 16 ส.ค. 2562
  นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้ตรวจตราสถานประกอบการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 9 ส.ค. 2562
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 14 ส.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 1 รายการ
  ขายทอดตลาดวันที่ 2 กันยายน 2562
  กำหนดดูสภาพรถ เวลา 10.00 – 10.30 น.
  ขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. จนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุด
  ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เลขที่ 369 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โทร. 053-611276 (ฝั่งตรงข้าม อบต.ผาบ่อง ข้างสำนักงา…

  [Read more]

 • 12 ส.ค. 2562
  ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าห…

  [Read more]

 • 5 ส.ค. 2562
  นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 6 ส.ค. 2562
  นายทินกรณ์พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาและร่วมลงนาม ปฏิญญา ” ความร่วมมือขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่จังหวัดคุณธรรม” และร่วมพิธีจารึกนามถวายพระพรชัยมงคล บนผืนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 26 ก.ค 2562
  เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม (รุ่นที่2) ณ ห้องประชุม โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 25 ก.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

  [Read more]

 • 25 ก.ค. 2562
  สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการลดดารใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
 • 23 ก.ค. 2562
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 23 ก.ค. 2562
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 22 ก.ค. 62
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการจัดการทรัพย์สินของสำนักวิชาการพลังงานเขต 6 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
 • 23 ก.ค. 2562
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 19 กรกฎาคม 2562 พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • มาตรฐานปฏิบัติงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • Load More