สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

ข้อมูลสำนักงาน

โปรไฟล์

สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย

โทร.

042862090

อีเมล์

loei@energy.go.th

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ชั้น 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000