สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลสำนักงาน

โปรไฟล์

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

โทร.

056416165-6

อีเมล์

chainat@energy.go.th

ที่ตั้ง

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท

64 หมู่ 6 ถนนชัยนาท – เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบ้านกล้วย

อำเภอเมืองชัยนาท จัหวัดชัยนาท  17000

Facebook

http://www.facebook.com/สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท-181819561964408/?ref=br_rs

ติดต่อเรา/รับเรื่องร้องเรียน

energy.go.th/2015/en/contact