โพสต์ล่าสุด

 • 14 ส.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 1 รายการ
  ขายทอดตลาดวันที่ 2 กันยายน 2562
  กำหนดดูสภาพรถ เวลา 10.00 – 10.30 น.
  ขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. จนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุด
  ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เลขที่ 369 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โทร. 053-611276 (ฝั่งตรงข้าม อบต.ผาบ่อง ข้างสำนักงา…

  [Read more]

 • 12 ส.ค. 2562
  ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าห…

  [Read more]

 • 14 ส.ค. 62 : เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองนายก ทต.นาหนองไผ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งหนองดอกรัก ทต. นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  [Read more]

 • นที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรมสำหรับ อปท.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  (ปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 5 ส.ค. 2562
  นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 6 ส.ค. 2562
  นายทินกรณ์พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาและร่วมลงนาม ปฏิญญา ” ความร่วมมือขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่จังหวัดคุณธรรม” และร่วมพิธีจารึกนามถวายพระพรชัยมงคล บนผืนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 26 ก.ค 2562
  เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม (รุ่นที่2) ณ ห้องประชุม โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 25 ก.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

  [Read more]

 • 25 ก.ค. 2562
  สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการลดดารใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
 • Load More