มีพลังงาน มีความสุข

พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น

น้ำ ไฟ ถ่าน ไม้ เป็นต้น

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปแปรรูป

เป็นพลังงานอื่นๆ ได้

พลังงานธรรมชาติ 

บ่อน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสุขต่อมนุษย์

เป็นวิถีชีวิต ต้มไข่ให้สุก และสามารถนำไปกินได้

พลังงานน้ำที่มีความร้อนอยู่ใต้พื้นดิน

การใช้พลังงานน้ำที่มีความร้อนอยู่ใต้พื้นดิน

ที่ผ่านชั้นดินและหินต่างๆ พุ่งขึ้นมา

เป็นโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติ

ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

เช่น การต้มไข่ให้สุกจนนำมารับประทานได้

 • เสริมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า
  • ระบบผลิต/ระบบส่ง การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
  • ดูแลให้คนไทยเข้าถึงไฟฟ้าได้ 99.63% โดยไม่มี Black out
 • พัฒนาความมั่นคงด้านปิโตรเลียม
  • ไม่เกิดการขาดแคลนปิโตรเลียม
  • ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
 • ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซเสรี
 • LPG เสรี
 • ผลักดัน พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ส่งเสริมพลังงานทดแทน
  • FIT โซลาร์/ โซลาร์เสรี/ Bidding ชีวมวลภาคใต้และขยะอุตสาหกรรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน
  • BEC/Soft Loan LED
 • ผลักดันโครงการประชารัฐ
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

มุ่งบริหารพลังงาน อย่างยั่งยืน

ให้ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้ อย่างพอเพียง

อัพเดทล่าสุด

 • 14 ส.ค. 62 : เวลา 11.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองนายก ทต.นาหนองไผ่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำทีมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ทุ่งหนองดอกรัก ทต. นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

  [Read more]

 • นที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมด้านพลังงานกับการศึกษาในท้องถิ่น โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้กิจกรรมสำหรับ อปท.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  (ปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 5 ส.ค. 2562
  นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 6 ส.ค. 2562
  นายทินกรณ์พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาและร่วมลงนาม ปฏิญญา ” ความร่วมมือขับเคลื่อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่จังหวัดคุณธรรม” และร่วมพิธีจารึกนามถวายพระพรชัยมงคล บนผืนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 26 ก.ค 2562
  เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันไดสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม (รุ่นที่2) ณ ห้องประชุม โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน