มีพลังงาน มีความสุข

พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น

น้ำ ไฟ ถ่าน ไม้ เป็นต้น

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปแปรรูป

เป็นพลังงานอื่นๆ ได้

พลังงานธรรมชาติ 

บ่อน้ำพุร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสุขต่อมนุษย์

เป็นวิถีชีวิต ต้มไข่ให้สุก และสามารถนำไปกินได้

พลังงานน้ำที่มีความร้อนอยู่ใต้พื้นดิน

การใช้พลังงานน้ำที่มีความร้อนอยู่ใต้พื้นดิน

ที่ผ่านชั้นดินและหินต่างๆ พุ่งขึ้นมา

เป็นโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติ

ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

เช่น การต้มไข่ให้สุกจนนำมารับประทานได้

 • เสริมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า
  • ระบบผลิต/ระบบส่ง การซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
  • ดูแลให้คนไทยเข้าถึงไฟฟ้าได้ 99.63% โดยไม่มี Black out
 • พัฒนาความมั่นคงด้านปิโตรเลียม
  • ไม่เกิดการขาดแคลนปิโตรเลียม
  • ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน
 • ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซเสรี
 • LPG เสรี
 • ผลักดัน พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ส่งเสริมพลังงานทดแทน
  • FIT โซลาร์/ โซลาร์เสรี/ Bidding ชีวมวลภาคใต้และขยะอุตสาหกรรม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน
  • BEC/Soft Loan LED
 • ผลักดันโครงการประชารัฐ
Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

มุ่งบริหารพลังงาน อย่างยั่งยืน

ให้ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้ อย่างพอเพียง

อัพเดทล่าสุด

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562(สขร.1)
 • 9 ส.ค. 2562
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 14 ส.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 1 รายการ
  ขายทอดตลาดวันที่ 2 กันยายน 2562
  กำหนดดูสภาพรถ เวลา 10.00 – 10.30 น.
  ขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. จนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุด
  ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เลขที่ 369 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โทร. 053-611276 (ฝั่งตรงข้าม อบต.ผาบ่อง ข้างสำนักงา…

  [Read more]

 • 12 ส.ค. 2562
  ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าห…

  [Read more]