โพสต์ล่าสุด

 • โครงการอบรมหลักสูตรถอดบทเรียน
  การจัดทำโครงการด้านพลังงานและศึกษาดูงาน
  (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

  [Read more]

 • โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)
  ณ วัดน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
  วันที่22 สิงหาคม 2562
 • แหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ?
  ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเพจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพียงวงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ ลุ้นรับ “แก้วน้ำสแตนเลสเก็บอุณหภูมิ พร้อมถุงผ้าหูหิ้ว” จำนวน 100 รางวัล
  กติการ่วมสนุก
  1. วงกลมชื่อแหล่งปิโตรเลียมในภาพ ว่าแหล่งใดบ้างเป็นแหล่งน้ำมันดิบ พร้อมแคปภาพคำตอบนำมาคอมเมนต์ใต้โพส…

  [Read more]

 • 21 ส.ค. 62 : วันนี้เวลา 15.00 น. นายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ นำท่าน กณพงศ์ เทพากรณ์ ผอ.สสช. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร ตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านซาต ม. 10 ต.ระเวียง
  อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

  [Read more]

 • #21 ส.ค.62 สพจ.สุรินทร์ จัดอบรมรณรงค์มาตรการ การประหยัดพลังงานในสถานศึกษา ภายใต้โครงการการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2562 เพื่อให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน โดย นายชัยรัตน์ พงศ์พีระ พลังงานจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน แ…

  [Read more]

 • 20 ส.ค. 2562
  นายทินกรณ์ พรหมคุณ พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ้มภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
 • 20 ส.ค. 2562
  น.ส.ศิริลักษณ์ ปันทะนันท์ และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยฟาน ม.5 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • 14 – 16 ส.ค. 2562
  นายพฤหัส บุญมาตา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้ตรวจตราสถานประกอบการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อ.ปางมะผ้า และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  [Read more]

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562(สขร.1)
 • 9 ส.ค. 2562
  นายรัฐเขต สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • Load More